درباره کتابخانه - ساعات کار تالار مطالعه

خدمات تالار مطالعه مختص دانشجویان دانشگاه اراک

IMG10424614

کتابخانه مرکزی:8 صبح الی 6 عصر

کتابخانه دانشکده علوم پایه : 8 صبح الی 6 عصر

کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی: 8 صبح الی 6 عصر

آدرس: اراک .میدان شریعتی .کوی علوم .دانشگاه اراک:کتابخانه مرکزی:ساختمان گل وگلاب ،

تالار مطالعه خواهران و برادران

آدرس:‌اراک. پردیس سردشت. دانشگاه اراک.ساختمان دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی.

تالار مطالعه خواهران و برادران

منتظر قدوم سبزتان هستیم