درباره کتابخانه - 24 آبان ماه روز کتابدار بر کتابداران فرهیخته دانشگاه اراک تبریک و تهنیت باد

روز چهارشنبه 24 آبان ماه مراسم روز كتابدار در كتابخانه مركزي دانشگاه اراك برگزار شد.

در اين مراسم از زحمات كتابداران فرهیخته دانشگاه اراك تقدير به عمل آمد.

aks

متقابلا کتابداران از مدیر محترم کتابخانه مرکزی

استاد گرامی جناب آقای دکتر محسن باقری

تشکر و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی دارند