اخبار جدید - تبریک سال نو

به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

مراسم ديد و بازديد نوروزي سال1397،روز 14 فروردین ماه در سالن 8 شهريور دانشگاه برگزار گرديد.

سالی توام با خوشی در پیش رو داشته باشید